A A A

Contacte

Programul de lucru 

Luni - Vineri de la 08:30 până la 17:00
Pauza de la 13:00 până la 13:30


Zilele de primire în secția civilă/penală: Luni, Miercuri, Vineri
Orele de primire în secția civilă/penală: 09:00 - 13:00


Serviciul relații publice/Biroul de audiență: Tel.: (022) 409-209;

                                                                                  (022) 409-208;

                                                                           Fax. (022) 635-355;

Pentru relații cu mass-media (purtătorul de cuvânt): 

Tel.: 079987451 Ion Bocan

E-mail: ion.bocan@justice.md;

Șef Direcția asistenți judiciari și grefieri: (022)​ 635-401

Șef direcție sistematizare: (022) 635-417

Șef direcţia evidenţă şi documentare procesuală: (022) 409-203

Cancelaria civilă: (022) 409-110

Cancelaria penală: (022) 409-120

Arhiva: (022) 409-210

e-mail: cac@justice.md

* Actele de procedură se depun în conformitate cu rigorile procedurilor prevăzute de legislație și nu se vor expedia la această adresă electronică.

Lista judecătorilor și telefoanelor de contact ale asistenților judiciari / grefierilor.

Nr.

Judecător

Asistent judiciar

Telefon / e-mail

Grefier

Telefon / e-mail

1.

Minciuna
Anatolie

Dascal
Irina

022-635-346
irina.dascal@justice.md

Grigoraș
Valeria

022-635-344
valeria.grigoras@justice.md

2.

Iordan
Iurie

Spînu
Inga

022-635-415
inga.spinu@justice.md

Devder
Daniela

022-635-415
daniela.devder@justice.md

3.

Mîra
Ghenadie

Pahomi Georgeta

022-409-211
georgeta.pahomi@justice.md

Coman
Rodica

022-409-211
rodica.coman@justice.md

4.

Anton
Marina

Sorocan
Svetlana

022-635-332
svetlana.sorocan@justice.md

Țînțari
Victoria

022-635-332
victoria.țințari@justice.md

5.

Budăi
Nelea

Olaeri
Nadejda

022-635-515
nadejda.olaeri@justice.md

Fortuna
Elena

022-635-515
elena.fortuna@justice.md

6.

Băbălău
Denis

Rotaru
Alexandrina

022-635-344
alexandrina.rotaru@justice.md

Postu
Nelea

022-409-201
nelea.postu@justice.md

7.

Bostan
Angela

Bîrliba
Lucia

022-635-424
lucia.birliba@justice.md

Croitor
Olesea

022-635-424
olesea.croitor@justice.md

8.

Buhnaci
Virgiliu

Iorga
Mihai

022-635-440
mihai.iorga@justice.md

Sechiraș
Doina

022-635-440
doina.sechiras@justice.md

9.

Bulhac
Ion

Balta
Ecaterina

022-635-441
ecaterina.balta@justice.md

Ustroi
Dina

022-635-441
dina.ustroi@justice.md

10.

Cecan
Silvia

Slabari
Serghei

022-635-330
serghei.slabari@justice.md

Dirvici Corina

022-635-330
corina.dirvici@justice.md

11.

Chiroșca
Igor

Boguș
Svetlana

022-635-345
svetlana.bogus@justice.md

Toma
Petru

022-635-345
petru.toma@justice.md

12.

Clim
Eugeniu

Zubco
Svetlana

022-635-444
svetlana.zubco@justice.md

Botnaraș
Ludmila

022-635-444
ludmila.botnaras@justice.md

13.

Cojocari
Elena

Cebotari
Ludmila

022-635-329
ludmila.cebotari@justice.md

Ulinici
Cristina

022-635-329
cristina.ulinici@justice.md

14.

Cojocaru
Olga

Mînzat
Lilia

022-635-337
lilia.minzat@justice.md

Marcu
Iana

022-635-337
iana.marcu@justice.md

15.

Cotorobai
Vitalie

Cojocari
Lilia

022-409-202
lilia.cojocari@justice.md

Oaieneagră
Adelina

022-409-205
adelina.oaieneagra@justice.md

16.

Cotruţă
Iurie

Proțap
Emilia

022-635-427
emilia.protap@justice.md

 

022-635-427
 

17.

Daguța
Sergiu

Zamă
Cristina

022-635-435
cristina.zamă@justice.md

Sandu
Stanislav

022-635-422
stanislav.sandu@justice.md

18.

Daşchevici
Grigore

Ceban
Stella

022-635-331
stella.ceban@justice.gov.md

Trifan
Valentina

022-635-331
 

19.

Diaconu
Mihail

Dogotari
Tatiana

022-635-439
tatiana.dogotari@justice.md

Pricopneac
Andreea

022-635-439
andreea.pricopneac@justice.md

20.

Dulghieru
Dorin

Grecu
Octavian

022-635-349
octavian.grecu@justice.md

Oprea
Lidia

022-635-349
lidia.oprea@justice.md

21.

Dutca
Ina

Karaagac
Veronica

022-635-426
veronica.karaagac@justice.md

Baeș
Ștefan

022-635-426
stefan.baes@justice.md

22.

Gafton
Alexandru

Ursu
Renata

022-635-338
renata.ursu@justice.md

Cibotaru
Vasile

022-635-338
vasile.cibotaru@justice.md

23.

Gîrbu
Silvia

Tofan
Elena

022-635-447
elena.tofan@justice.md

Dobînda
Elisei

022-635-447
elisei.dobinda@justice.md

24.

Guzun
Maria

Beregoi
Maria

022-635-333
maria.beregoi@justice.md

Roşu
Ana

022-635-333
ana.rosu@justice.md

25.

Juganari
Marcel

Gîdilica
Veronica

022-635-437
veronica.gidilica@justice.md

Rusu
Doina

022-635-437
doina.rusu@justice.md

26.

Iorgov
Steliana

Șova
Dorina

022-635-430
dorina.sova@justice.md

Migaevschi
Vadim

022-635-430
vadim.migaevschi@justice.md

27.

Lîsîi
Ghenadie

Cazacu
Eugen

022-635-438
eugen.cazacu@justice.md

Dandara
Roman

022-635-438
roman.dandara@justice.md

28.

Malîi
Ala

Rusu
Dumitru

022-635-347
dumitru.rusu@justice.md

Onu
Anastasia

022-635-347
anastasia.onu@justice.md

29.

Mihaila
Viorica

Parfeni
Eugenia

022-409-204
eugenia.parfeni@justice.md

Poparcea
Maria

022-409-204
maria.poparcea@justice.md

30.

Mînăscurtă
Igor

Orlovscaia
Cristina

022-635-334
cristina.orlovscaia@justice.md

Rusu
Diana

022-635-334
diana.rusu@justice.md

31.

Morozan
Ghenadie

Negru
Nicolae

022-635-343
nicolae.negru@justice.md

Știrbu
Fiodor

022-635-343
fiodor.stirbu@justice.md

32.

Negru
Veronica

Russ
Eugeniu

022-635-429
eugeniu.russ@justice.md

Samatiuc
Marina

022-635-429
marina.samatiuc@justice.md

33.

Pahopol
Anatol

Adamciuc
Andriana

022-635-328
andriana.adamciuc@justice.md

Munteanu
Iana

022-635-328
iana.munteanu@justice.md

34.

Palanciuc
Ecaterina

Savca
Ecaterina

022-409-207
ecaterina.savca@justice.md

Andrieș Alin

022-409-207
alin.andries@justice.md

35.

Panov
Ana

Gîrnaja
Olga

022-635-425
olga.girnaja@justice.md

Adam
Cristian

022-635-425
cristian.adam@justice.md

36.

Pruteanu
Liuba

Tonu
Angelica

022-635-436
angelica.tonu@justice.md

Puntea
Valeria

022-635-436
valeria.puntea@justice.md

37.

Pulbere
Ruxanda

Neguța
Nicolai

022-409-215
nicolai.neguta@justice.md

Patrașcu
Eugen

022-409-215
eugen.patrascu@justice.md

38.

Robu
Oxana

Tăbăcaru
Corina

022-635-348
corina.tăbăcaru@justice.md

Nazarenco
Sergiu

022-635-348
sergiu.nazarenco@justice.md

39.

Secrieru
Ion

Carajea
Olesea

022-635-436
olesea.carajea@justice.md

Moscaliuc
Victoria

022-635-436
victoria.moscaliuc@justice.md

40.

Spoială
Alexandru

Lungu
Maricica

022-635-428
maricica.lungu@justice.md

Dimitriu
Alina

022-635-428
alina.dimitriu@justice.md

41.

Sîrbu
Victoria

Bulgaru
Daniel

022-635-350
daniel.bulgaru@justice.md

Negrei
Corina

022-635-350
corina.negrei@justice.md

42.

Talpă
Boris

Blinov Anatolii

022-635-336
anatolii.blinov@justice.md

 

022-635-336
 

43.

Teleucă
Stelian

Catruc
Natalia

022-635-423
natalia.catruc@justice.md

Bagrin-Vanica
Ecaterina

022-635-423
ecaterina.bagrin-vanica@justice.md

44.

Ţurcan
Ion

Simion
Diana

022-635-327
diana.simion@justice.md

Lungu
Eduard

022-635-327
eduard.lungu@justice.md